ПОЧИСТВАЩ ЦИЛИНДЪР – AUTORODDER

Posted on Posted in 3. ПРОДУКТИ ЗА ИНДУСТРИЯТА
  • Инструмент за превенция и поддръжка на инсталацията;
  • Възможност за добавяне на изолиращ клапан с интегриран отвор за дренаж и изпускане на налягането в безопасна зона;
  • Точно и надеждно измерване на променливите (разход, ниво и налягане);
  • Минимално влияние на измерването при прочистване на отворите;
  • Често и периодично премахване на натрупванията;
  • Елиминиране на нуждата от ръчно прочистване;
  • Решение на проблемите с частичното или пълно запушване на отворите за измерване;
  • Без непредвидени спирания на процеса;
  • Без загуба на продукция и/или изолиране на процеса  

Предимства на Clearguard Autorodder

Стандартни свързвания към процеса

Clearguard Autorodder се произвежда в съответствие с международните стандарти за фланцови и резбови съединения.      

Безопасност  

Clearguard Autorodder елиминира всеки потенциален риск за поддържащия персонал.      

Взаимодействие  

Autorodder намалява нуждата от прочистване до абсолютния минимум като по този начин осигурява минимално взаимодействие на суровината с прочистващи вещества.   

Пестене на енергия  

Чрез премахване на нуждата от прочистване, се пести и енергията за нагряване на прочистващото вещество.   

Инструменти за работа  

Autorodder не се нуждае от специални инструменти за инсталация, работа и поддръжка.

Надеждност  

Чистият отвор осигурява точно и надеждно измерване на процесните променливи по всяко време.  

Ефективност на инсталацията и процеса  

Чистите отвори за измерване на процеса, намалят нуждата от непредвидени спирания и водят до по-добра ефективност на работата.  

Специални измервателни устройства  

Autorodder позволява да се използват точни и евтини трансмитери за налягане вместо скъпи и чуливи безконтактни измервателни устройства.