Да подобряваме качеството на живота чрез автоматизация на производството.
Пълен инженеринг в областта на индустриалната и сградна автоматизация.
  • Гр. Бургас, ул. Г. С. Раковски 80
  • Тел.: 056/ 81 95 05