Винекс Славянци

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

Екипът на Валтек извърши диагностика и пренастройка на винификатор, управляван чрез панел TP177micro и контролер Simatic S7-200. Също така се извърши пренаписване на програмата за HMI устройството, тъй като  панелът беше повреден. Въпреки че програмата в контролера беше написана от друга фирма, нашите специалисти успяха да я прочетат и да настроят панела, така че да работи с нея без да изменят допълнително кода ѝ.