Мониторинг на пещи за изгаряне на отпадъци

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

Валтек изгради система за мониторинг и архивиране на температурите и налягането в пещите за изгаряне на животински отпадъци в екарисажа до село Тополи.