Машина за пластмасови торбички

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

Нашите инженери извършиха ремонт, възстановяване на операторски интерфейс и пускане в експлоатация на машина за производство на пластмасови торбички в "Металпласт", гр. Средец. Конфигурацията на управляващата част се състоеше от контролер SIMATIC S7-200 и панел TD-200.