Енергиен мониторинг на винарна

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

    Валтек изгради система за мониторинг на енергопотреблението във винарна "Черноморско злато" АД - гр. Поморие. Чрез нея се следи в реално време консумираната енергия в предприятието, както и всички важни параметри (над 200) на електроенергията (хармоници, фазова диаграма, напрежения и токове на всяка от фазите, реактивна, активна и пълна мощност и др.). Системата за енергиен мониторинг предоставя опции за визуализиране и извеждане на графики, както и автоматично създаване на доклади за потребената електроенергия (напр. дневен доклад за консумираната енергия с период от 15 минути). Системата е отворена за развитие и в нея предстои да се включат и потреблението на пара, сгъстен въздух и вода.

Чрез програмата за енергиен мониторинг, могат да се извеждат различни графични и таблични показания на електроенергията.

Гъвкавата система за енергиен мониторинг може да се използва в различни мрежови топологии.

Примерна топология: