Черноморски солници – Бургас

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

Бургаските солници се намират на север от Бургас. „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” е едно от най-старите предприятия в страната, както и едно от най-големите производители на сол на Балканския полуостров. Задачата, която беше възложена и изпълнена успешно, беше управлението на телфера, който повдига и разтоварва вагоните със сол върху конвейера.

Решението на заданието бе изпълнено главно чрез поставянето на устойчиви на агресивните среди, датчици за движение.