Изграждане на фабрика за пелети

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

    Валтек изгради система за автоматично управление на фабрика за производство на дървесни еко-пелети (с. Голям Извор).

 

 

Автоматичното управление се осъществява с контролер S7-1200 на Сименс с 6 разширителни модула.

В системата са включени автоматични функции за:

 • регулиране на скоростите на подаване на суровина към мелницата, сушилнята и пресата;
 • измерване на температурите в сушилнята;
 • откриване на приплъзване на ремъците на главния двигател на пресата;
 • следене работната температурата в намотките на главния двигател на пресата;
 • защита и сигнализация на всички двигатели (25 бр.) при претоварване или блокиране на роторите;
 • алармени сигнализации при аварии;
 • блокировка за пуск на сектор "Мелница" при отваряне на вратите за обслужването и профилактиката й;
 • спиране на сектора при опит за отваряне на някоя от вратите и/или люковете по време на работа;
 • блокировка за пуск на сектор "Преса" при отварена на вратата;
 • блокировка за пуск на сектор "Преса" или спиране при сработване на някой от датчиците по нея:
 • настройки и управление на времето на впръскване на вода в пресата;
 • пожароизвестяване и автоматично гасене (при наличие на искри).

Поради голямата им мощност специално внимание е обърнато на двигателите на мелницата и пресата чрез:

 • "мек" пуск и стоп посредством софтстартери на Сименс с вградени електронни моторни защити;
 • аналогово следене на тока на двигателите на мелницата (55 kW) и пресата (45 kW)от контролера;
 • предупреждение при приближаване до максимално-разрешения ток на главните двигатели;
 • настройки на времевите параметри при последователното пускане и спиране на двигателите;
 • предупреждения и блокировки при неправлина последователност на пускане на двигателите в ръчен режим.

Допълнителни функции:

 • Местни управления на шнекове, вибратори и др.

Взети са всички мерки за сигурност както на персонала, така и на оборудването.