Автоматична пещ с ПИД регулатор

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

     Системата за поддържане на определена температура в пещ се използва за подгряване на смес за бетонни добавки. В пещта, въздуха се загрява чрез конвекция (чрез вентилатор и нагреватели). Разположени са 4 температурни датчика, които дават информация за температурата на входа и на изхода й.

Пещта има две отделни камери, които могат да се нагряват поотделно или заедно. Системата се управлява чрез контролер на SIEMENS - S7 1200, а визуализацията се прави чрез панела KTP300 чрез Ethernet комуникация. На панела се задават желаната температура и времето за работа на системата, както и избора на камера. На панела също така се виждат всички стойности от температурните датчици, състоянито на цифровите входове и изходи и др. Предвидено е регулиране на температурата и в силовото табло. Контролера управлява температурата на пещта чрез ПИД регулатор, а температурата в силовото табло чрез релеен регулатор с хистерезис.