Автоматично управление на робот – палетизатор

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

     Валтек изгради изцяло автоматичното управление на робот за палетизиране на торби. В него са включени настройки за скоростите на осите вкл. за ускорение и спиране, максимален брой торби и от коя торба да стартира нареждането (в случай на отпадане на захранването). Двигателите на трите оси имат енкодери, с които се определя точната позиция на ръката за взимане на торбата.

    В програмата за робота са вградени защитни функции като напр. максимален брой на импулсите при движение, в случай че някой от крайните изключватели (по един от всяка страна на ос) не сработи и блокировка по време в зависимост от позицията и скоростта на движение. Също така са включени функции за симулация за наличие на торба (при нужда от настройка), автоматичен/ръчен режим на управление и др.