Фабрика за стъкло

Posted on Posted in 4. Завършени проекти

Валтек изгради система за мониторинг на ниво в силози със висока запрашеност и система за мониторинг на влага в пясък и доломит.

Програмата за мониторинг включва и софтуер за създаване и архивиране на отчети от везните за всички суровини в процеса.

Цялостната система се състои от контролери на Сименс S7-400, S7-300 и разпределена периферия ET200.