Сензори

Posted on Posted in 2. Производството Ви се нуждае от решение

Сензори

   

    Работните условия са различни във всяко производство. Всеки тип измерване се характеризира според средата и начина на разположение на измервателните уреди.

    Общото между сензорите е, че те трябва да осигуряват точност, повторяемост, безопасност и устойчивост на работната среда.

    Валтек предлага на своите клиенти пълна гама от сензори за ниво, температура, налягане, разход и влага, които да задоволят специфичните нужди на всяко производство.

СЕНЗОРИ ЗА НИВО

СЕНЗОРИ ЗА НАЛЯГАНЕ

СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА

СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗХОД

СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАГА