Ново производствено хале

Posted on Posted in Новини

Ново производствено хале

Новата производствена база за изграждане на табла, ремонт на машини и съоръжения се разпростира на 700 кв. м. застроена площ и 3500 кв. м. дворно място.