Фундаментални разлики в типовете клапани

Posted on Posted in Могас клапани

Фундаментални разлики в типовете клапани

     Тежките индустриални процеси изискват сериозен избор на клапани. Разбирането на фундаменталните разлики в типовете клапани може да помогне за взимането на тези важни решения.
     Когато става въпрос за различните видове клапани има осезаема разлика в дизайна, приложението и целта за използване. От голямо значение за функционалността и сервизния им живот са въпросите дали те имат линейно или въртеливо движение на стержените. Има голяма разлика между изложените на процеса уплътняващи механизми срещу защитените уплътнения. Широко използваните клапани, произведени за чисти среди, работещи при ниски налягания и температури просто не са проектирани да издържат на екстремни условия на работа.
Предимства на сферичните клапани
Недостатъци на шибърните клапани
Недостатъци при спирателните / плунжерни клапани
 • Вградените седла са защитени от продължително излагане на процесната среда и потока;
 • Сферата се почиства с всяко движение на клапана;
 • Сферата се върти по собствена ос, няма обемно изместване. Набивките на салника са защитени от потенциална ерозия от процеса. Това поддържа цялостта на повърхностите около уплътненията и намаля риска от попадане на частици или теч от салника;
 • Дизайна, с неиздигащ се салник отговаря на стандартите EPA VOC и спомага за по-голям брой цикли на клапана;
 • Налягането на процеса спомага за уплътнението на клапана.
 • Уплътняващите компоненти по пътя на потока водят до потенциално износване и корозия;
 • Геометрията на изложената уплътняваща повърхност се износва и изгубва способността си да уплътнява;
 • По време на задвижването на клапана, пътя на потока се прекъсва. Това води до обемно изместване на процесния флуид, който се появява зад шибъра и се връща обратно към потока;
 • Стержена, който изисква множество завъртания може да изтегли частици от потока към горната част на отвора за набивките, довеждайки до опасен теч към атмосферата;
 • Стержена не може да осигури дълъг сервизен живот и брой цикли на работа на клапана заради това, че се движи през набивките заедно с процесния флуид;
 • Клапана разчита на вертикален напън на стержена, за да задвижи уплътняващия механизъм към седлото.
 • Когато клапана е отворен уплътняващите повърхности се повреждат поради влиянието на преминаващия флуид върху седлата;
 • Уплътняващите ръбове ерозират с течение на времето и могат да уловят частици от потока;
 • По време на задвижването на клапана, пътя на потока се прекъсва. Това води до обемно изместване на процесния флуид, който се появява зад шибъра и се връща обратно към потока;
 • Стержена, който изисква множество завъртания може да изтегли частици от потока към горната част на отвора за набивките, довеждайки до опасен теч към атмосферата;
 • Стержена не може да осигури дълъг сервизен живот и брой цикли на работа на клапана заради това, че се движи през набивките заедно с частици от процесния флуид;
 • Нужно е усилие, за пълното уплътнение - термичните цикли отслабват стержена.