Контакти:

  • Държава: България
  • Град: Бургас
  • Пощенско код: 8000
  • Улица: “Г. С. Раковски” 80
  • Мобилен: 0898 46 80 41
  • Офис: +359 56/ 81 95 05
  • Факс: +359 56/ 83 63 84