Нашите клиенти

При съвместната ни работа фирма Валтек е била коректен партньор, изпълняващ стриктно своите задължения.

Директор строителство, ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД