Ретрофит

Posted on Posted in 2. Производството Ви се нуждае от решение

Ретрофит

Повишаване на ефективността на производството

Новите контролери, честотни преобразуватели, DC конвертори и комутационна апаратура са много по-енергопестящи, устойчиви, лесни за поддръжка и настройка в сравнение с техните предшественици.

Замяна на стара и неподдържана апаратура

Старите системи за управление често не са поддържани от производителите им. Подмяната им навреме може да спести повредата на машините, и апаратурата, както и да елиминира непредвидените спирания.

Смяна на развалени контролери и човеко-машинен интерфейс и препрограмиране

В случай, че Вашият контролер или операторски панел е развален, често се налага цялостна смяна на компонентите за управление, което налага препрограмиране на нови контролери и HMI интерфейси.

Оптимизация на производството

Често се налага използването на фина настройка на машините и процесите, които не са добавени като функционалност при оригиналното им производство.

Повишаване на безопасността на работа

Добавяне на защитни бариери, сейфти релета, контролери и програми за аварийни състояния.

Подобряване на управлението и наблюдението на процесите

Всички лампи, бутони, индикатори и др. на пулта за управление могат да се заменят с един операторски панел.