Системи за управление

Posted on Posted in 2. Производството Ви се нуждае от решение

Ние изграждаме системи за мониторинг и управление на Вашето производство.

Автоматично управление

 • следене на аварийни състояния
 • управление на процеси чрез П, ПИ, ПД, ПИД регулатори и други
 • изграждане на SCADA системи
 • изграждане на алгоритми
 • програмиране на контролери Siemens
 • архивиране

Управление на еднопроцесни машини

 • Ретрофит
 • Модернизация
 • Оптимизация
 • Ремонт
 • Поддръжка

Изграждане на централизирани системи

 • връзки между операторски станции и по-горни нива
 • наблюдение на цялото производство
 • управление на процеси

Системи за безопасност

 • Определяне на рискови звена
 • Монтаж на датчици за безопасност
 • Защитни завеси
 • Сейфти релета
 • Сейфти контролери

Проектиране и изграждане на табла

 • Насищане на табла
 • Монтаж на място
 • Тест

Управление на двигатели чрез:

 • честотни преобразуватели
 • серво управления
 • контактори
 • софтстартери
 • DC конвертори

Монтаж, настройка, тест и поддръжка на сензори за:

 • температура
 • ниво
 • налягане
 • разход
 • тегло
 • влага
 • и други