Партньори

Posted on Posted in Uncategorized

Партньори Mogas Inc. – САЩ, Тексас от м. Септември 2012 г. КОМЕКО АД – Пловдив от м. Ноември 1998 г. СИМЕНС ЕООД от м. Октомври 2003 г. Електроинвент ООД м. Октомври 2003 г. Ardic – cable management Диниско B&R Automation

Какво е автоматизация?

Posted on Posted in Uncategorized

Какво е автоматизация? В последно време благодарение на бурното развитие на науката, техниката и технологиите стана популярно словосъчетанието “автоматизация на технологични процеси и производства”. Ние като професионалисти в тази област се чувстваме длъжни да помогнем на всички, за които тези термини са повече или по-малко чужди без да претендираме за изчерпателност.   Автоматизация на производството – това е […]

Фабрика за производство на кабели

Posted on Posted in Uncategorized

Фабрика за производство на кабели Валтек успешно се справи със задачата да пусне блокиралата машина за производство на кабели. Проблема беше решен след като намерихме и отстранихме грешката в програмния код за управление в контролера на SIEMENS S7-300, който е бил изграден от друга фирма.